Avís legal
IniciAvís legal

Avís Legal

Llegiu acuradament aquest document. Aquest es constitueix com l'Avís Legal i les Condicions d'Ús (d'ara endavant, l'Avís Legal) que regulen l'accés, la navegació i l'ús del web www.polagiverola.com de l'entitat SMART HOPER, S.L.U. (d'ara endavant, el “Lloc Web”).

L'accés, navegació i utilització del Lloc Web implica per part seva l'acceptació expressa i sense reserves de tots els termes del present Avís Legal, tenint la mateixa validesa i eficàcia que qualsevol contracte subscrit per escrit i signat.

La seva observança i compliment serà exigible respecte de qualsevol persona que accedeixi, navegui o utilitzi el Lloc Web. Si no esteu d'acord amb els termes exposats, no accediu, navegueu o utilitzeu el Lloc Web.

 

 1. INTRODUCCIÓ I DADES DE LA COMPANYIA

SMART HOPER, S.L.U., és una entitat amb domicili social al carrer Villanueva 2B, Escala 1, Planta SM, 28001 Madrid, amb Número d'Identificació Fiscal B88567995, inscrita al Registre Mercantil de Madrid, al Tom 40.051, Folio 197, -711602 (d'ara endavant, “LATROUPE”).

Per a més informació sobre LATROUPE, visiteu el Lloc Web o poseu-vos en contacte amb nosaltres a través de l'adreça de correu electrònic info@latroupe.com.

LATROUPE s'encarrega de la gestió dels allotjaments següents:

 • POLA GIVEROLA LATROUPE RESORT, propietat de GIVEROLA HOLIDAY SAU, amb CIF A17137746 i domicili a Lg Casa Singer, Els Alts Giverola 17320 - (Tossa De Mar) - Girona, Espanya.
 • POLA GIVEROLA LATROUPE CAMP, propietat de IMMOBILIÀRIA PLATJA POLA SAU, amb CIF. A08313470 i domicili a Casa Singer s/n, Ctra. GI-682, KM. 27,5, 17320 (Tossa De Mar) – Girona, Espanya.
 • LATROUPE La Granja i LATROUPE Prado, propietat de Smart Host Spain, S.A.U., amb NIF A88098306 i domicili al carrer Villanueva 2 B, Escala 1, Planta SM, 28001 Madrid (Espanya).
 • LATROUPE Grand Place, propietat de Gran Place Value Added, SA, amb NIF BE-0535.732.682 i domicili a Avenue du Dirigeable 8 - 1170 Bruxelles (Bèlgica).
 • LATROUPE Praça do Comercio, propietat de Smart Host Portus, S.A., amb NIF 515133434 i domicili a l'av. D. Joao II, 46, 1B, 1990-095 Lisboa (Portugal).

 

 1. OBJECTE I ÀMBIT D'APLICACIÓ

Aquest Avís Legal regula l'accés als continguts i tots els serveis oferts per LATROUPE a través del Lloc Web, així com la utilització dels mateixos per part dels Usuaris. Tot i això, LATROUPE es reserva el dret a modificar la presentació, configuració i contingut del Lloc Web, així com també les condicions requerides per al seu accés i/o utilització. L'accés i la utilització dels continguts i serveis després de l'entrada en vigor de les seves modificacions o els canvis en les condicions suposen acceptar-les.

L'accés, la navegació i l'ús del Lloc Web comporta i suposa l'acceptació per l'Usuari del present Avís Legal.

En aquest sentit, s'entendrà per Usuari (o, en plural, Usuaris) la persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i activitats, gratuïtes o oneroses, desenvolupades al Lloc Web.

 

 1. ACCÉS I UTILITZACIÓ DEL LLOC WEB

3.1. Accés al Lloc Web

L'accés als continguts proporcionats pel Lloc Web té caràcter gratuït, si bé els serveis oferts per LATROUPE a través del Lloc Web estan subjectes a contractació prèvia i al pagament d'una quantitat segons s'estableix als Termes i Condicions dels mateixos.

3.2. Utilització del Lloc Web

L'Usuari es compromet a utilitzar el Lloc Web de conformitat amb la llei i els termes d'aquest Avís Legal. L'Usuari també s'obliga a abstenir-se d'utilitzar el Lloc Web amb fins o efectes il·lícits o contraris al que estableix aquest Avís Legal. En utilitzar els serveis, l'Usuari manifesta la seva conformitat amb aquest Avís Legal, comprometent-se a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers a través dels serveis proporcionats pel Lloc Web qualsevol mena de material que de qualsevol manera contravingui la legislació vigent.

Així mateix, l'Usuari accepta, de forma expressa i sense reserves, que l'accés i la utilització del Lloc Web, es fa sota la seva única i exclusiva responsabilitat, i es compromet a no fer servir el Lloc Web amb fins fraudulents, així com a no portar a cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de LATROUPE o de tercers. Així mateix, l'Usuari es compromet a no realitzar cap acte a fi de danyar, inutilitzar o sobrecarregar el Lloc Web, o que impedís, de qualsevol manera, la normal utilització i funcionament del mateix.

S'informa a l'Usuari que en cas que incompleixi el contingut del present Avís Legal o de qualsevol altre terme o condicions particulars recollits al Lloc Web, LATROUPE es reserva el dret a limitar, suspendre o acabar l'accés al Lloc Web, adoptant qualsevol mesura tècnica que sigui necessària amb aquesta finalitat. Així mateix, LATROUPE es reserva la possibilitat d'exercir aquestes mesures en cas que sospiti raonablement que l'Usuari està vulnerant qualsevol dels termes i condicions recollits als instruments abans esmentats.

 

 1. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Aquest Lloc Web es regeix per les lleis espanyoles i per la legislació nacional i internacional sobre propietat intel·lectual i industrial. En cap cas s'entendrà que l'accés i la navegació de l'Usuari pel Lloc Web o la utilització, adquisició i/o contractació de productes o serveis oferts a través del Lloc Web, impliqui una renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d'aquests drets per part de LATROUPE. L´Usuari disposa d´un dret d´ús estrictament privat, exclusivament amb la finalitat de gaudir de les prestacions del servei d´acord amb aquest Avís Legal. 

Les referències a noms i marques comercials o registrades, logotips o altres signes distintius, ja siguin titularitat de LATROUPE o de terceres empreses, porten implícites la prohibició sobre el seu ús sense el consentiment de LATROUPE o dels seus propietaris legítims. En cap moment, llevat de manifestació expressa, l'accés o l'ús del Lloc Web i/o dels seus continguts i/o serveis, confereix a l'Usuari cap dret sobre les marques, logotips i/o signes distintius inclosos protegits per Llei. 

Queden reservats tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els continguts i/o serveis i, en particular, queda prohibit modificar, copiar, reproduir, comunicar públicament, transformar o distribuir de qualsevol forma la totalitat o part dels continguts i/o servei inclosos al Lloc Web, per a propòsits públics o comercials, si no es compta amb lautorització prèvia, expressa i per escrit de LATROUPE o, si escau, del titular dels drets corresponents.

 

 1. COOKIES

Us informem que el Lloc Web podrà utilitzar cookies amb les finalitats de facilitar la vostra navegació i precarregar les vostres preferències. Per a més informació, consulteu la nostra Política de Cookies.

 

 1. POLÍTICA DE PRIVACITAT

LATROUPE podrà tractar les dades de caràcter personal demanades a través del Lloc Web. Per a més informació, consulteu la nostra Política de Privadesa.

 

 1. LLICÈNCIA SOBRE LES COMUNICACIONS

En cas que l'Usuari enviï informació de qualsevol tipus a LATROUPE a través del Lloc Web, mitjançant els canals disposats amb aquesta finalitat al mateix Lloc Web, l'Usuari declara, garanteix i accepta que té dret a fer-ho lliurement, que aquesta informació no infringeix cap dret de propietat intel·lectual, de marca, de patent, secret comercial, o qualsevol altre dret de tercer, que aquesta informació no té caràcter confidencial i que aquesta informació no és perjudicial per a tercers. L'Usuari reconeix assumir la responsabilitat i deixarà indemne a LATROUPE per qualsevol comunicació que subministri personalment o al seu nom, assolint aquesta responsabilitat sense cap restricció l'exactitud, legalitat, originalitat i titularitat de la mateixa.

 

 1. RESPONSABILITATS I GARANTIES

LATROUPE no pot garantir la fiabilitat, utilitat o veracitat dels serveis o de la informació que es presti a través del Lloc Web. En conseqüència, LATROUPE no garanteix ni es fa responsable de:

 • la continuïtat dels continguts del Lloc Web;
 • l'absència d'errades en aquests continguts o productes;
 • l'absència de virus i/o altres components nocius al Lloc Web o al servidor que el subministra;
 • la invulnerabilitat del Lloc Web i/o la inexpugnabilitat de les mesures de seguretat que s'hi adoptin;
 • la manca d'utilitat o rendiment dels continguts i productes del Lloc Web;
 • els danys o perjudicis que causi, a si mateix oa un tercer, qualsevol persona que infringís les condicions, normes i instruccions que LATROUPE estableix al Lloc Web oa través de la vulneració dels sistemes de seguretat del Lloc Web. 

Això, no obstant, LATROUPE declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins de les seves possibilitats i de l'estat de la tecnologia, per garantir el funcionament del Lloc Web i evitar l'existència i la transmissió de virus i altres components perjudicials als Usuaris.

 Si l'Usuari tingués coneixement de l'existència d'algun contingut il·lícit, il·legal, contrari a les lleis o que pogués suposar una infracció de drets de propietat intel·lectual i/o industrial, ho haurà de notificar immediatament a LATROUPE perquè pugui procedir a l'adopció de les mesures oportunes.

Pola Giverola
Pola Giverola
Pola Giverola
Pola Giverola
Pola Giverola
Pola Giverola
Pola Giverola
Pola Giverola
Pola Giverola
Pola Giverola
Fet